Återupptäck ditt sanna Jag

Vi på Maldorma är övertygade om att mänskligheten står inför ett spirituellt uppvaknade och att vi alla med tiden kommer att förstå och uppleva vår sanna natur. En viktigt del i denna process är att vi hjälper varandra att hitta denna inre vetskap om vem vi Är.

Vi erbjuder därför böcker, föreläsningar, workshops, meditations- och andningskurser för att hjälpa dig på vägen till detta uppvaknande.


Evenemang