Den skällande hunden

Jag kom en gång över en liknelse där man jämförde tankar med en skällande hund. Jag tyckte att det var en väldigt underhållande liknelse och har sedan dess  funnit att den är sann. Egot är väldigt komplext och om du någonsin noga observerat hur det fungerar så har du förmodligen sett att det alltid hittar ett sätt att ta oss ifrån nuet. Det är som en skällande hund som aldrig håller tyst. När den ser något eller träffar någon börjar det skälla och göra mycket oljud. Detsamma gäller för våra tankar. Vår tankar har en tendens att vilja skapa en egen bild av vad som hände och istället för att finna oss i nuet dras vi in i den bild som tankarna skapat. Precis som när en hund börjar skälla förlorar vi vårt fokus och vår uppmärksamhet riktar sig mot någonting annat. Vi försöker gör allt för att hunden ska bli tyst. Vi skriker och vi blir frustrerade då hunden inte gör som vi önskar.

Det fortsätter vanligtvis från det ögonblick vi vaknar till det att vi somnar. Vi kan vara närvarande vid vissa tillfällen under dagen, men sällan under en längre tid, och sällan är vi helt i nuet. Våra tankar vill alltid ha något att skälla på. När du vaknar vill du kolla din telefon, titta på sociala medier eller läsa tidningen, allt för att dina tankar ska ha något att reagera på. Därför anser jag att det är mycket viktigt att vi påbörjar vår dag i ett lugn där vi kan vara närvarande.  

Att börja meditera kan vara mycket nyttigt för att få kontroll över sina tankar. Till en början när vi börjar meditera är det vanligt att tankarna bli ännu mer aktiva. När vi stänger våra ögon tar vi bort något som våra tankar kan reagera på. Allt som återstår är det svarta utrymmet och detta resulterar i att din tankar kommer göra allt för att få dig att öppna dina ögon. Det kommer allt för att försöka få dig ur balans och kommer ta fram saker från ditt förflutna eller en oro för framtiden i hopp om att dig ifrån nuet.

Det kan till en början vara väldigt svårt att undvika denna fas. Tankarna vill ha inget annat än att överleva och när det inte har något nytt att skälla åt, börjar det skälla ännu högre i panik. Det viktiga är att bemästra i dina tankar. Först då kommer skällningarna att upphöra. När du väl har visat att oavsett hur mycket hunden skäller, kommer du inte att ge vika, då kommer hunden att inse att den ska vara tyst och lyda. Nyckeln är att visa vem som bestämmer. Genom att inte reagera på tankarna som dyker upp visar du att det är du som är i kontroll.

När du har tränat ditt sinne kommer det att bli som en väluppfostrad hund. Det blir din bästa vän som alltid kommer att finna där. Och när det inte är lämpligt att hjälpa dig kommer den lugnt att ligga bredvid dig. För att du ska hitta nuet måste du bemästra i ditt sinne. Det måste bli din bästa vän som kommer att vara med dig när du behöver det, men ligga tyst när det inte behövs.