Om oss

Maldorma är ett företag skapat av Magnus och Tobias Ahlberg under 2013 med det huvudsakliga syftet att sprida spiritualitet till världen. Vi publicerar böcker, håller föreläsningar, workshops, meditations- och andningskurser samt publicerar material på vår Youtube-kanal.

Ordet Maldorma kommer från språket esperanto och betyder "vaken." Esperanto skapades med intentionen att vara ett andraspråk för alla människor på jorden. Målet var att språket inte skulle vara bundet till något land och på så sätt minimera risken för konflikter mellan folk från olika länder. 


Magnus Ahlberg

Tobias Ahlberg